Forfatteren til Forlaget Resens publikationer er Eiler Jensen , som arbejder som skolekonsulent med ansvar for faget dansk og skoleblblioteksvirksomhed i Greve kommune. Forfatteren er cand. pæd. i pædagogisk filosofi fra DPU.


Forfatteren underviser på skolebibliotekaruddannelsen i Børnelitteratur, samt laver kurser i mange forskellige sammenhænge — især i litteratur og filosofi.


Forfatteren har ud over Håndsrækningerne tidligere skrevet ti børne– og ungdomsbøger (1978-1990), ligesom han er forfatter og redaktør på dansksystemet Dansk på mange måder (1996-2000).


Sammen med forfatteren, cand. pæd. pæd., Niels Westergård har Eiler Jensen i 2001 udgivet bogen Etik og litteraturlæsning på forlaget Askeladden. 

For forlaget Valdemar har Eiler Jensen skrevet og udgivet biografien Jeg kendte dem alle – Brudstykker af Lars Vognmands barndoms-, ungdoms- og landsbyliv, 2011.

 

I 2015 har Eiler Jensen på Forlaget Haase udgivet bøgerne: "Hvad er meningen?" - Elevbog og "Hvad er meningen?" - vejledning. Bøgerne er til undervisning i Kristendomskundskab og i livsfilosofi i Folkeskolens overbygning. Bøgerne kan desuden fint bruges i forbindelse med danskundervisningen. Du kan læse mere om disse bøger på Forlaget Haases hjemmeside: www.haase.dk