Dansk på mellemtrinnet
- Fagdidaktiske overvejelser

Bogens forord

Denne håndsrækning er til læreren, der skal undervise i dansk i 3. - 6. klasse i de kommende år.

Håndsrækningen er ikke en manual fyldt med praktiske opgaver; den tager sig af at beskrive nogle pædagogiske overvejelser, der skal til for at gå til undervisningen. Den er således teoretisk i sit sigte.

I første kapitel tages læsningen op til drøftelse: læseindlæring, læsestrategier og læsekompetence er naturligvis væsentlige momenter, ligesom læsning som kilde til litterær oplevelse netop i denne periode bør grundlægges i undervisningen, og ligesom der bør skelnes mellem læsning i og læsning med litteratur.

I andet kapitel drøftes billedlæsning som genre med indhold, bestanddele, farvesymbolik osv.

Kapitel tre tager hånd om virkelighedens sprog og dets mange funktioner i hverdagen, medens kapitel fire handler om skriftsproget. I dette kapitel findes en let gennemgang af den procesorienterede skrivepædagogik.

Tillægget består af  små artikler om hhv. Projektarbejde og tværfaglig undervisning, trinmål efter 4. og 6. klasse, danskfagets formål, elevplaner og portfolio. Disse er alle hentet på Undervisningsministeriets hjemmeside. Endelig findes der forslag til læsning af kanonlitteratur.

Bogens pris kr. 119,00